De Distelvink

Vogelvereniging

Lid worden!


Het ledental is momenteel circa 35 personen. Wij houden een aantal leden vergaderingen deze vinden altijd plaats op zondagochtend. Aanvang 10:00 uur tot 12:00 uur. Clubgebouw "De Gevleugelde Luchtstormers ".


De contributie bedraagt €38,00 per jaar. Ook jeugdleden t/m 17 jaar zijn van harte welkom en betalen half geld.


Men wordt eerst ingestemd op de vergadering. Daarna moet het verschuldigde bedrag op onderstaand Banknummer worden overgemaakt voor de maand november op NL89Rabo0116872977 T.N.V. penningmeester G. van Beerendonk v.v. de Distelvink.


U ontvangt 12 x per jaar het blad Onze Vogels van de NBvVwat zeker de moeite waard is.


Bent u na het bezoek aan onze website ook geïnteresseerd geraakt en wilt u lid worden van onze club "Vogelvereniging de Distelvink", vul dan het formulier hier onder in en wordt lid (Het is ook mogelijk om eerst een vergadering bij te wonen, alvorens u besluit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze website is het laatst bijgewerkt op 19-02-2019

© All Rights Reserved

J.Molenschot www.webshop-devolierevogel.nl